Brain Based Safety

Wat is Brain Based Safety?

Brain Based Safety vertaalt recente kennis van het brein in het bevorderen van veilig gedrag in organisaties. De kern van de aanpak is gericht op het benutten van instinctieve vermogens die we als mens hebben om ons veilig te gedragen. Een besef van onveiligheid wordt gezien als de startmotor van veilig gedrag. Bewustzijn is heel belangrijk voor ons, maar we hebben moeite om een nieuw inzicht te vertalen naar nieuw gedrag. De focus ligt op het aanleren en benutten van geautomatiseerde gedragspatronen. Veranderen gaat door samen te doen, niet door erover te praten. Klik hier voor meer theorie

BoekBoek Juni Daalmans 2014 Syntax Media

In dit boek, met voorwoord van emeritus hoogleraar Andrew Hale, wordt het theoretisch fundament van Brain Based Safety uitgewerkt en en eerste stap gemaakt naar het dagelijkse leven en het werk. Rechtstreeks te bestellen bij Syntax Media.

Missie

Brain Based Safety wil vanuit een wetenschappelijk fundament een nieuwe impuls aan het veiligheidsbeleid geven. Zo kunnen we samen bouwen aan een veiligere wereld. Daarbij biedt Brain Based Safety een coherent en onderbouwd theoretisch kader aan, dat de gebruiker in staat stelt zijn eigen aanpak te toetsen en verder te ontwikkelen. Het resultaat is een veiligheidsbeleid dat helemaal is toegespitst op de organisatie en als eigen aanvoelt.logo Elsevier review

Strategie

Brain Based Safety ziet gedrag als een samenspel tussen aanleg, vorming en omstandigheden. Veiligheid wordt dus gecreëerd door inzicht in wie we zijn, door blijvende investeringen in onszelf en door het creëren van die omstandigheden die passen bij het veilig uitvoeren van een taak. Het management kan moeilijk mensen veranderen, maar kan wel de omstandigheden zodanig vormgeven, dat de kans op veilig gedrag toeneemt.  Daarbij dienen we ook rekening te houden met onze schaduwzijdes. We zijn van nature risicotolerant, we overschatten de mate van veilig van ons eigen gedrag en we onderschatten de gevaren uit onze omgeving. Onderlinge openheid en feedback zijn nodig om ons steeds weer met beide benen op de grond te krijgen. Klik hier voor meer praktijk.