Wat is Brain Based Safety?

Brain Based Safety vertaalt recente kennis van het brein in het bevorderen van veilig gedrag in organisaties. De kern van de aanpak is gericht op het benutten van instinctieve vermogens die we als mens hebben om ons veilig te gedragen. Een besef van onveiligheid wordt gezien als de startmotor van veilig gedrag. Bewustzijn is heel belangrijk voor ons, maar we hebben moeite om een nieuw inzicht te vertalen naar nieuw gedrag. De focus ligt op het aanleren en benutten van geautomatiseerde gedragspatronen. Veranderen gaat door samen te doen, niet door erover te praten. Klik hier voor meer theorie

Is veiligheid te voorspellen?

Doorgaans meten we veiligheid via de achteruitkijkspiegel. Maar kunnen we bij veiligheid ook vooruitkijken? Ja, er zijn indicatoren te bepalen die aangeven wat we mogen verwachten. We noemen dit “leading indicators”. Volgens de wetenschappelijke literatuur bestaan die. Brain Based Safety wil dit met eigen bevindingen vaststellen. Momenteel loopt een proef bij de Brandweer Zuid Limburg waarbij de beleving van medewerkers inzake veiligheid wordt gemeten. Binnen een half jaar kunnen we vaststellen of deze meting inderdaad een voorspellende waarde heeft. Klik hier voor meer informatie.

Missie

Mens – veiligheid -economie

Brain Based Safety wil vanuit een wetenschappelijk fundament een nieuwe impuls aan het veiligheidsbeleid geven. Zo kunnen we samen bouwen aan een veiligere wereld. Daarbij biedt Brain Based Safety een coherent en onderbouwd theoretisch kader, dat de gebruiker in staat stelt zijn eigen aanpak te toetsen en verder te ontwikkelen. Het resultaat is een veiligheidsbeleid dat helemaal is toegespitst op de organisatie en als eigen aanvoelt. Op deze manier kunnen diverse doelstellingen als rentabiliteit en veiligheid elkaar versterken. Op de lange termijn draagt veiligheid altijd bij aan het organisatieresultaat.

logo Elsevier review

Strategie

Risico’s onderkennen en beheersen.

De mens creëert een dynamiek waarvan hij de gevolgen amper kan bijbenen. Er ontstaan in deze wereld steeds meer processen waarvan niemand meer het overzicht noch de controle heeft. Bovendien neemt de ernst van de risico’s en schaal waarop ze optreden toe. Daarom hebben slechts weinigen de economische crisis van 2008 zien aankomen en twijfelen velen of we voldoende geleerd hebben om een herhaling te voorkomen. We hebben behoefte aan betere manieren om risico’s te kunnen inschatten en processen te beheersen, zeker als gedrag in het spel is. Brain Based Safety levert kennis, trainingen, consultancy en instrumenten om het risicomanagement van organisaties te versterken.

Klik hier voor meer praktijk.