Aanbod

Management van veiligheid

Het management creëert condities waarbinnen de veiligheid van de organisatie kan floreren. Veiligheid wordt gezien als een volledig geïntegreerd aspect van de bedrijfsvoering, vergelijkbaar met kwaliteit. Juist de integratie van deze aspecten bepaalt uiteindelijk hun kracht. Hieronder staan 7 principes beschreven

Lees meer

Leiderschap tot veilig gedrag

Brain Based safety heeft 7 principes gedestilleerd die samen de essentie vormen van leiderschap tot veilig gedrag. Het betreft hier de rol van de eerstelijns leidinggevende. De principes zijn o.a. beschreven in een bericht uit het blog en kunnen als

Lees meer

Training Safety Buddy

De Training Safety Buddy is bedoeld voor uitvoerende medewerkers die de rol van Safety Buddy op zich nemen tijdens het inwerkprogramma van nieuwe collega’s.

Lees meer

Lezingen

We verzorgen lezingen voor conferenties, studiedagen, symposia en specifieke gelegenheden. De lezingen hebben een interactief karakter. In overleg met de opdrachtgever worden er uit het gehele palet van thema’s enkele gekozen die het beste passen bij de vraagstukken van dat

Lees meer

Veiligheid organisatie vergroten

De veiligheid van een organisatie vergroten kan onder andere gebeuren via het versterken van veilig gedrag op de werkvloer. Iedere laag in de organisatie kan daar een bijdrage aan leveren. Onderstaand treft u een overzicht aan van het gehele aanbod

Lees meer

Veiligheidsbarometer

Veiligheidsmanagement is in ontwikkeling. Er is een transitie gaande van een regelgestuurde naar risicogestuurde aanpak. In plaats van steeds weer nieuwe regels en hard sturen op handhaving, komt er ruimte voor een aanpak op basis het besef van risico’s. Deze transitie vereist

Lees meer