Boek: De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag

Geplaatst op by juni

Vers van de pers: “De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag”. Dit boek gaat over de rol van de leidinggevende als hefboom om een organisatie veiliger te laten functioneren. Het vertaalt de theorie van het vorige boek “Veilig werkgedrag door Brain Based Safety” en beschrijft hoe een leidinggevende het gedrag van medewerkers kan beïnvloeden. Hiervoor zijn zeven competenties geformuleerd. Het boek is probleemgestuurd van opzet. Elk hoofdstuk begint met een element van een doorlopende casus. Aan de hand van deze casus wordt elk thema uitgelegd. Beknopt en praktisch.

leidinggeven aan veilig werkgedrag

De inhoud

Gedrag en risico

Een korte samenvatting waarom de mens steeds weer bereid is om risico’s te nemen zelfs al staat de opbrengst van dat risico niet in verhouding tot de potentiële schade die geleden kan worden. De kronkels van ons bestaan.

Competenties van veilig gedrag

Als we onze kronkels kennen, kunnen we ook bepalen wat we daaraan kunnen doen. Het leidinggeven zodat we veilig gedrag vertonen, vereist dat we onze kronkels dusdanig beheersen dat we steeds weer de veiligste weg kiezen. Hiervoor zijn zeven competenties geformuleerd.

1. Prioriteren

Prioriteren betekent zorgdragen dat de wens tot veilig gedrag nooit ondergesneeuwd raakt door andere motieven zoals productiedoelstellingen of tijdsdruk. Gehoor geven aan de verkeerde prioriteit is soms aantrekkelijk. Dat vergt constante aandacht.

2. Voorbeeldgedrag

Voorbeeldgedrag maakt gebruik van het sociale leren. Mensen staan voortdurend model voor elkaar en kunnen elkaar op een onbewust niveau beïnvloeden door een voorbeeld te geven. De leider heeft door zijn positie een krachtigere modelfunctie dan collega’s. Dat kan hij benutten.

3. Risicobesef

Het besef van risico’s drijft ons vanzelf naar veiliger gedrag. Dat is het veiligheidssysteem dat ons door de eeuwen heen heeft doen overleven en voortbestaan. Daarom moeten we de risico’s goed kennen en voelen. Het is een taak van de leidinggevende om dit te managen.

4. Regelgeven

Regels geven houvast, maar voelen ook als een beperking. Werken volgens de regels  kost doorgaans meer energie dan de makkelijkste weg. Daarom ervaren we weerstand tegen te veel verplichtingen. Als we snappen waarvoor regels dienen neemt die weerstand af.  Als we ook zelf mee mogen bepalen hoe we de regel precies invullen, zijn we veel meer bereid ze te volgen.

5. Sociale veiligheid

We stimuleren het onderling aanspreken bij onveilig gedrag. Aanspreken doen we echter alleen als we ons in het team sociaal veilig voelen. Het creëren van die veiligheid is mede een taak van de leidinggevende. Door de manier waarop hij/zij zelf corrigeert en hoe de omgangsvormen in het team worden bewaakt, is de leidinggevende in staat om de sociale veiligheid te beïnvloeden.

6. Paraatheid

Paraatheid is een maat van actief en alert werken. Zijn we te relaxed, dan maken we domme fouten. Zijn we te gestrest, dan dan we overhaast onverstandige dingen. Dat kan leiden tot ernstige incidenten. Het reguleren van paraatheid is daarom van belang.

7. Organiseren

Middels het vormgeven van de omgeving kunnen we gedrag beïnvloeden. Bekend is de 5S methodiek van LEAN. Er zijn echter meer richtlijnen om gedrag via het bepalen van de omstandigheden mede vorm te geven.

Doelgroep boek: Leidinggevende met een MBO-achtergrond

Aantal pagina’s: 133

Prijs: 32 euro

Uitgever: Syntax Media

BestellenManagementboek.nl of via de uitgever Syntax Media

Wilt u een relatiegeschenk met inhoud?

Wilt een relatiegeschenk uitdelen en weet u nog niet wat, dan heeft u hier een geschenk met inhoud. Stuur even een mail naar post@brainbasedsafety.nl

Inleiding inzien?

U kunt de inleiding van het boek in pdf downloaden: Inleiding boek