Leiderschap tot veilig gedrag

Geplaatst op by juni

Brain Based safety heeft 7 principes gedestilleerd die samen de essentie vormen van leiderschap tot veilig gedrag. Het betreft hier de rol van de eerstelijns leidinggevende. De principes zijn o.a. beschreven in een bericht uit het blog en kunnen als volgt worden samengevat.

leiderschap tot veilig gedrag7 Principes van leiderschap tot veilig gedrag.

Deze 7 principes sluiten aan op de 7 principes van het managen van veiligheid.

  • Bewaak de sociale veiligheid van het team. Leiderschap leidt ertoe dat mensen die zich sociaal veilig voelen. Alleen dan durven zich te uiten en sociale risico’s te nemen om veiliger werken mogelijk te maken.
  • Stel regels en leg uit waarom. Mensen hebben een zekere mate van regels nodig en zullen deze eerder volgen als ze weten waartoe die regel dient.
  • Bewaak de naleving. Regels zijn pas regels op het moment dat er opgetreden wordt na een overtreding daarvan.
  • Ben als leider zelf het voorbeeld. Alleen als je zelf doet wat je zegt, oogst je geloofwaardigheid en overtuigingskracht.
  • Prioriteer in beleid en coaching; we herbergen allen tegenstrijdige instincten in ons, waardoor de wens tot veiligheid soms verdrongen wordt door goed zijn voor onze omgeving. De leider heeft invloed op die keuze.
  • Instrueer. Al te vaak gaan we ervan uit dat medewerkers de gevaren wel kennen (risicobesef) en de competenties bezitten om die gevaren te lijf te gaan. Als leider instrueren we zelf en managen wij dat anderen (collega, Peter) dit doen.
  • Strooi met veiligheidsprikkels; we worden in onze gedragskeuze beïnvloed door korte stereotype prikkels. Een leider heeft vele kansen om het thema veiligheid letterlijk en figuurlijk op de agenda te zetten.

Inhoud training

Deze principes zijn vertaald in een leiderschapstraining voor eerstelijns leidinggevenden. Daarin wordt eerst een algemeen kader geschetst van Brain Based Safety en de mogelijke invloed van de leidinggevende op gedrag. Vervolgens worden elk van de 7 principes uitgelegd. Aan de hand van (liefst eigen) casussen wordt er getraind met een trainer en een trainingsacteur.

Duur en kosten

De training is opgezet als een 2-daagse training voor maximaal 16 mensen, waarbij wisselend in subgroepen en plenair wordt gewerkt. In principe is er individuele oefenruimte voor iedere deelnemer. Afhankelijk van het aantal deelnemers is de prijs ongeveer € 500,– per deelnemer, exclusief BTW en eventuele accomodatiekosten. Maatwerk is mogelijk.

Voor het overige aanbod klik hier.