Maatwerk veiligheidstrainingen en workshops

Geplaatst op by juni

Soms hebben organisaties specifieke behoeftes aan een maatwerk training of advies. In dat geval kan een specifieke training of aanpak worden ontwikkeld rondom een vraagstelling. In andere gevallen wordt alleen een beroep gedaan op de expertise als coach op het gebied van veiligheid. In het verleden zijn zo diverse activiteiten ontplooid.

Doelstelling

Deze activiteiten hebben diverse doelstellingen gehad. Denk hierbij aan:

 • We organiseren veiligheidsrondgangen, maar zijn niet meer tevreden over het resultaat. Degenen die de rondgang maken hebben een nieuwe injectie nodig.
 • De afstemming tussen onze operators en de medewerkers van de contractors verloopt matig. Officieel is een gezamenlijke LMRA afgesproken, maar die wordt vaker niet gedaan en men beseft te weinig waarom men dit moet doen en hoe.
 • We willen onze Turn Around gaan voorbereiden. Willen jullie als adviseur aan enkele voorbereidingsvergaderingen deelnemen.
 • We willen de trainers van onze interne opleiding scholen in de moderne veiligheidskunde en hebben behoefte aan een train-de-trainer programma.
 • We hebben behoefte aan een checklist / instructie om delen van de organisatie aan een safety-audit te kunnen onderwerpen op het gebied van veilig gedrag en functioneren. Willen jullie helpen om die audit mee vorm te geven?
 • We organiseren een klantendag. Willen jullie een onderdeel veiligheid verzorgen waarbij iedereen actief kan deelnemen.
 • We willen verspreid over het jaar een serie veiligheidsmiddagen organiseren voor ons voltallig personeel. Willen jullie samen met ons een programma ontwikkelen en mee uitvoeren
 • We organiseren een veiligheidsconferentie voor alle QESH-officers van alle vestigingen uit de gehele wereld. Willen jullie die dag mee voorbereiden en voorzitten?
 • We gaan binnenkort ons mondiaal veiligheidsprogramma uitrollen en hierbij ook recente kennis van het brein introduceren. Willen jullie even meekijken of we wel de juiste dingen zeggen en doen?

Doelgroep

Deze activiteiten hebben voor een diverse klantengroep uitgevoerd. Denk hierbij aan:

 • Veiligheidsregio
 • Openbaar vervoer
 • Chemische industrie
 • Bagger-industrie
 • Leverancier van diensten voor de industrie
 • Productiefabriek