Veiligheid organisatie vergroten

Geplaatst op by juni

De veiligheid van een organisatie vergroten kan onder andere gebeuren via het versterken van veilig gedrag op de werkvloer. Iedere laag in de organisatie kan daar een bijdrage aan leveren. Onderstaand treft u een overzicht aan van het gehele aanbod gerubriceerd naar het niveau in de organisatie. Elke laag heeft zijn eigen toegevoegde waarde in het creëren van een veilige organisatie en gebruikt daarvoor een eigen agenda om dit te bereiken.

Overzicht

Het substantieel verbeteren van veiligheid in organisaties kan alleen maar geschieden via een top-down implementatie. Per laag start er een project dat begint met workshops en trainingen, waarbij competenties en instrumenten specifiek voor die laag worden geïntroduceerd. Vervolgens gaat elke laag aan de slag en doet zijn eigen huiswerk. Uiteindelijk zal elke laag informatie verschaffen over de vorderingen en de verbeterbare punten. Sommige problemen kunnen alleen op een andere laag worden opgelost. Hierna kan een nieuwe implementatieronde plaatsvinden. Gedurende het gehele proces zijn de lagen aan elkaar gekoppeld via een overlap in de deelnemers aan de diverse activiteiten. Een verbeteringstraject kan alleen slagen als er sprake is van duidelijke sponsoring vanuit de top én als er een centraal inhoudelijk coördinatiepunt is (“Knowledge Leader”) die externe kennis vertaalt naar de eigen taal van de organisatie. De rol van dit coördinatiepunt is het vaststellen van de doelstelling, het vertalen van dit doel naar acties en het begeleiden en evalueren van die acties.

Het topmanagement

Bijdrage top aan veiligheidsmanagement

Veiligheid onttrekt zich niet aan de wetten van de bedrijfskunde. Als de top competent is en zorg en energie in een thema stopt, gaat het doorgaans beter met dat thema. Voor veiligheid is dat niet anders. Een cruciale taak voor de top is het creëren van condities waaronder veilig gedrag kan gaan floreren.

Er zijn 7 principes van het managen van veiligheid binnen organisaties die samen de basis vormen voor een workshop met het topmanagement. Deze zijn verder uitgewerkt onder Management van veiligheid.

Safety Survey

Monitoring is een belangrijke tool voor het management. Gebruikelijk is een monitoren op het gebied van onveiligheid, de zogenaamd OSHA-rate. Dat is een terugkijkende “lagging” indicator. Binnen het gedachtegoed van BBS is een monitoren pas volwaardig als daar ook “leading” indicatoren aan toe gevoegd worden. Een van de manieren om die vast te stellen is via een safety survey, een meting van de beleving van de medewerker van een aantal veiligheidsaspecten.

Het leiderschap

productaanbod leidinggevendeEen tweede fase in het proces bestaat uit training voor leidinggevenden. Deze eerstelijns leidinggevenden vormen de belangrijkste hefboom teneinde veilig gedrag in de organisatie te versterken. Hiervoor zijn de 7 principes van leiderschap geformuleerd, rondom de zeven belangrijkste werkwoorden van een leider.

De 7 principes zijn:

  • Bewaak de sociale veiligheid van het team; alleen mensen die zich sociaal veilig voelen, durven zich te uiten en sociale risico’s te nemen om veiliger werken mogelijk te maken.
  • Stel regels en leg uit waarom; mensen hebben een zekere mate van regels nodig en zullen deze eerder volgen als ze weten waartoe die regel dient.
  • Bewaak de naleving; regels zijn pas regels op het moment dat er opgetreden wordt na een overtreding daarvan.
  • Ben zelf het voorbeeld; alleen als je zelf doet wat je zegt, oogst je geloofwaardigheid en overtuigingskracht.
  • Prioriteer in beleid en coaching; we herbergen allen tegenstrijdige instincten in ons, waardoor de wens tot veiligheid soms verdrongen wordt door goed zijn voor onze omgeving. De leider heeft invloed op die keuze.
  • Instrueer; al te vaak gaan we ervan uit dat medewerkers de gevaren wel kennen (risicobesef) en de competenties bezitten om die gevaren te lijf te gaan.
  • Strooi met veiligheidsprikkels; we worden in onze gedragskeuze beïnvloed door korte stereotype prikkels. Een leider heeft vele kansen om het thema veiligheid letterlijk en figuurlijk op de agenda te zetten.

Meer informatie treft u aan op leiderschapstraining

De medewerkers

veilig gedrag

Overzicht medewerkers

Voor medewerkers zijn er een aantal stimulansen beschikbaar om veilig gedrag te versterken. Voor medewerkers die nieuw in de functie zijn, staat een inwerkprogramma centraal dat naast de vaktechnische aspecten ook ruim aandacht besteedt aan veilig gedrag. Dit programma wordt uitgevoerd door de Safety Buddy, die deze coaching op zich neemt gedurende de eerste periode.