VeiligheidsIndex

Geplaatst op by juni

De veiligheidsIndex verbindt drie invalshoeken in één rapportage. Hij geeft een samenvatting van de inspanningen, het resultaat en het niveau va de veiligheid van het werkproces zelf. De index komt dus tot stand door een samenvoeging van de drie soorten indicatoren:

terugkijkende indicatoren (incidenten), ook wel “lagging indicators genoemd” die een indicatie geven van het falen van het systeem op het gebied van veiligheid.

gemengde indicatoren (bijna-incidenten en meldingen onveilige situaties/verbetersuggesties), die enerzijds verwijzen naar een zwakte uit het verleden, maar die anderzijds ontstaan vanuit de wens om het systeem structureel te verbeteren op veiligheidsgebied

vooruitkijkende indicatoren (“leading indicators”), die een indicatie geven van het structurele vermogen om veilig te werken. Hier wordt gewerkt met beoordelaars die een inschatting maken van de processen. (beleving van medewerkers inzake leiding en team en beoordelingen van waarnemers/inspecteurs/auditoren).

Het onderstaande Dashboard bestaat uit 6 hoofdcomponenten, die allemaal in een eigen grafiek staan afgebeeld. De samenvoeging van deze elementen resulteert in het Indexcijfer zoals weergegeven in de grafiek links boven. De hoogte van het Indexcijfer kan variëren tussen 0 en 100, hoe hoger het cijfer, hoe beter het gaat. Het kan gezien worden als een rapportcijfer. Onder de 50 punten is de situatie zorgwekkend, 70 punten verwijst naar voldoende veiligheid met duidelijke verbeterpunten, 90 punten toont een hoge mate van volwassenheid op het gebied van veiligheid.

De waarde van de VeiligheidsIndex komt tot uiting als communicatie-instrument: op basis van deze samenvatting kan het management gerichter verbeteracties ontplooien.