Sociale veiligheid

Geplaatst op by juni

De afdeling sociale veiligheid van de NVVK organiseert een studiemiddag op 25 oktober 2017 in Aristo Zalencentrum te Utrecht. Tijdens deze lezing ga ik in op het belang van sociale veiligheid binnen het team en in de relatie met de direct leidinggevende. Deze vorm van veiligheid is een cruciaal element in het vermijden van veiligheidsincidenten tijdens het werk. Sociale veiligheid vormt daarmee een van de 7 pijlers van veiligheidsmanagement volgens Brain Based Safety.

NVVK-lezing sociale veiligheid Sociale veiligheid

Het begrip sociale veiligheid wordt op verschillende manieren gehanteerd. Een van de manieren verwijst naar de kwaliteit van de omgang binnen het team. Sociale veiligheid wordt bereikt als iedereen zich gezien en gerespecteerd voelt als persoon. Dit gevoel van respect is een voorwaarde voor een medewerker om boven het maaiveld uit te steken en zorgen rondom een veiligheidsthema bespreekbaar te maken.

Rol direct leidinggevende

Het blijkt dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt in het creëren van sociale veiligheid binnen het team. Dit doet hij/zij op twee verschillende manieren. De eerste heeft betrekking op de wijze waarop er wordt omgegaan met missers en fouten. Sinds de invoering van de Life Saving Rules is er een gewoonte ingeslopen om overtredingen van regels stevig te straffen. Een bijeffect van deze werkwijze is dat medewerkers bang worden om veiligheidsincidenten te melden. Men vreest ofwel een reprimande van de organisatie ofwel boosheid van collega’s (“matennaaier”). Zo ontstaat een angstcultuur waarin bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties onder het tapijt worden geveegd.

Onderlinge sociale veiligheid

De tweede manier is gerelateerd aan het creëren van omgangsvormen binnen het team. Centraal staat wederzijds respect. Een gebrek aan deze vorm van sociale veiligheid uit zich vaak in de vorm van pestgedrag van collega’s. Inmiddels weten we dat “onschuldig” pestgedrag tot trauma’s, depressie en zelfmoord kan leiden. Door de grenzen van gewenst/ongewenst gedrag aan te geven heeft de leidinggevende invloed op de manier van omgang tussen zijn teamleden.

Meer weten?

Meld je aan via de website van de NVVK. De bijeenkomst is gratis voor leden. Niet-leden betalen een kleine bijdrage (35 euro?).

Reacties zijn gesloten.