VCA Jaarcongres: Van vinkjes naar veiligheid

Geplaatst op by juni

De VCA is een set afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers met als doel de uitvoering van het werk veilig te doen verlopen. Daarin zijn een aantal instrumenten opgenomen die ook naar de laatste inzichten over gedrag nog steeds als zeer relevant mogen worden geclassificeerd. Het grote gevaar van certificering is echter dat instrumenten op een bureaucratische manier worden ingezet. Schiet deze bureaucratie door, dan kan dit kan leiden tot een beperkt of mogelijk zelfs averechts effect. Het VCA jaarcongres 2018 gaat over de vraag hoe dit werkt en wat daaraan gedaan kan worden.

VCA jaarcongres 2018Certificering vereist bureaucratie

Voor het monitoren van de uitvoering van de VCA zijn bureaucratische afspraken onvermijdelijk. Audits richten zich echter doorgaans zich op kwantiteit van uitvoering en zelden op kwaliteit. Vaak is deze bureaucratie ook geïntegreerd in het instrument zelf, denk aan de checklist in de LMRA.

 

Vinkjes of veiligheid?

Naarmate de bureaucratie gaat overheersen, bestaat de kans dat de beoogde veiligheidscultuur omslaat in een vinkjescultuur. Sommigen zien dit als een noodzakelijk kwaad en prefereren bureaucratisch beleid boven helemaal geen beleid. Anderen voelen ervoor om de VCA omwille van deze reden weer af te schaffen.

Visie Brain Based Safety

In deze lezing wordt het standpunt gehuldigd dat door afschaffing van de VCA gelijkstaat aan het weggooien van het kind met het badwater. Een bureaucratische toepassing is inderdaad verre van onschuldig en kan zelfs schade berokkenen aan het veiligheidsbeleid. Door een juiste begeleiding van het management door de veiligheidskundige kan dit onheil echter worden afgewend en de kracht van de VCA worden versterkt. Een uitleg van de mogelijke schade én de kracht van de VCA staan centraal in deze interactieve lezing.

Plaats en tijd VCA jaarcongres

Het 10de VCA-Jaarcongres vindt plaats op 31 oktober 2018 in het centrum van het land. De lokatie is: De Landgoederij
Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik

Informatie

Meer informatie vindt u hier: Meer informatie

Juni Daalmans

 

Reacties zijn gesloten.