Voorspellende indicatoren van veiligheid – NVVK

Geplaatst op by juni

Tijdens deze regiobijeenkomst van de NVVK regio Zuid wordt ingegaan op de wijze waarop we data kunnen gaan inzetten om de veiligheid van organisaties te bevorderen. In het verleden werd vooral gekeken werd naar daar waar het fout ging (incidenten). Nu kunnen we de blik verplaatsen naar daar waar het goed gaat. Voorspellende indicatoren meten de sterkte van de organisatie op veiligheidsgebied. Hoe hoger de indicatoren staan, hoe groter de kans dat de organisatie veilig kan functioneren.

NVVK-lezing sociale veiligheidLeading indicators

In de literatuur noemt men deze indicatoren de leading indicators. In feite zijn we allemaal op zoek naar deze indicatoren, terwijl er feitelijk weinig benutten. Dat heeft er enerzijds mee te maken dat we weinig zicht hebben op wat nu echte leading indicators zijn. Anderzijds kost het meer moeite om leading indicators te verzamelen.

Vinden we het wel belangrijk?

Als iets moeite kost en we doen het daarom niet, komt onvermijdelijk de vraag hoe belangrijk we het wel vinden. Kijk maar eens naar de moeite die een bedrijf van enige omvang stopt in het analyseren van incident met medisch letsel. Onderzoeken die 1000 mensuren of 50.000 euro kosten zijn geen uitzondering. Deze kosten worden gemaakt zonder al te veel weerstand uit de organisatie. Als we die energie nu eens konden investeren in voorspellende criteria. Daarmee zouden we ongevallen voor kunnen zijn. Zou dat niet een teken zijn van echt beleid?

Wat moeten we dan meten?

De volgende vraag is welke indicatoren dan als leading kunnen worden aangemerkt. Om met de meest valide maat te beginnen: de beleving van de medewerker. We kunnen  constateren dat in bijna alle incidenten een gedragscomponent meespeelt. Deze component is vaak het belangrijkste/sterkste van alle gemeten componenten. Indicatoren die gedrag kunnen voorspellen behoren derhalve tot de leading indicators. Uit de literatuur komen twee belevingen van de medewerker naar voren. Dar zijn de perceptie van zijn first line supervisor en van het veiligheidsbeleid van de organisatie. Daarmee behoren beide tot de belangrijkste bekende indicatoren zijn die iets kunnen zeggen over toekomstige veiligheid.

Programma

Het programma van deze middag wordt momenteel nog uitgewerkt. Naast ondergetekende zal Ron van de Bilt van Certinet een bijdrage leveren over het nut van cultuurmetingen in het voorspellen van veiligheid.

 

 

Reacties zijn gesloten.