Voorspellende indicatoren van veiligheid – NVVK

Geplaatst op by juni

Voorspellende indicatoren (leading indicators) vormen de heilige graal van de veiligheidskunde. Op basis van historische data en actuele gegevens probeert men een inschatting te maken van de toekomstige veiligheid van een systeem. Verzekeraars, banken, industrie en overheid hebben behoefte aan een inschatting van de te verwachten veiligheid. Gedurende deze studiemiddag willen we enkele invalshoeken van het proces van inschatten behandelen. Zo proberen we samen meer inzicht te krijgen in hoe we de toekomstige veiligheid van een organisatie kunnen vaststellen.

leading indicators of safety

 

 

 

 

 

 

 

Programma

Het programma bestaat uit vier delen:

1. Rob Kuiten – wat is een leading indicator?

Rob Kuiten (Kuiten Health & Safety Consultancy) geeft een inleiding in wat voorspellende factoren (leading indicators) binnen de veiligheid zijn. Hij geeft een gebiedsafbakening van het thema.

2. Uitwisseling: welke voorspellende indicatoren gebruiken we?

Vervolgens is er gelegenheid voor de aanwezige leden om in kleine groepen uit te wisselen welke indicatoren reeds gangbaar zijn binnen hun eigen organisatie. Waar staan we nu? Dit deel biedt de meeste mogelijkheden om te netwerken.

Het verzoek is om in 10-voud een kopie mee te nemen van een HSE- (maand-) rapportage van de eigen organisatie, waarin zowel lagging als lediging indicators kunnen staan.

3. Juni Daalmans – welke gedrag voorspelt veiligheid?

Juni Daalmans (psycholoog bij Brain Based Safety) bespreekt welke wetenschappelijk onderbouwde indicatoren er zijn op het gebied van veilig gedrag. Zohar & Luria hebben in hun werk een aantal van deze indicatoren blootgelegd. Het betreft met name de perceptie van de medewerker van zijn omgeving (vooral de directe leidinggevende en het managementgedrag).

4. Pieter van Gelder – wat gaat de toekomst ons bieden?

Pieter van Gelder, (wiskundige, informaticus en geowetenschapper, momenteel vakgroepvoorzitter van Safety and Security Science van de TU Delft), neemt ons mee naar de wereld van big data. Hij maakt ons deelgenoot van toekomstige ontwikkelingen van de veiligheidskunde die gezien de groeiende beschikbaarheid van data mogelijk worden.

Nadere gegevens

Wanneer: donderdag 6 december 2018, van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Van der Valk hotel, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Kosten: Voor NVVK leden is deze bijeenkomst gratis. Niet leden betalen 35 euro.

Aanmelden: via het secretariaat van de NVVK via deze link

Vol = vol. De zaal en de gekozen werkwijze laten maar 100 deelnemers toe. Indien het aantal aanmeldingen hoger is, zullen leden voorkeur krijgen boven niet leden en is het moment van aanmelding bepalend.

Reacties zijn gesloten.