Blog

Verstrikt in het mondkapje

Het Corona-beleid van het kabinet is aanvankelijk volmondig ondersteund door de Nederlandse bevolking. Dit ondanks het feit dat de lockdown een enorme impact op ieders leven heeft. Ook de lange termijn gevolgen voor de economie zijn rampzalig. Een pandemie is

Lees meer

De invloed van het team op veilig gedrag

Velen hebben het waarschijnlijk al eens gezien. Een goed ingewerkte medewerker met het juiste risicobesef en veiligheidsgedrag wordt in een team geplaatst. Al snel worden risicovolle gewoontes van teamgenoten overgenomen. Hoe kan het dat een goed functionerende medewerker zijn interne

Lees meer

Risicobegrip

Dit is het derde en laatste bericht in de serie Risicobesef. Het eerste bericht ging over gevaarintuïtie en het tweede over gevaarsensitiviteit, de emotionele component van risicobesef. Nu staat de cognitieve component centraal. Risicobegrip komt tot stand door een systeem

Lees meer

Gevaarsensitiviteit, emotie als waarschuwer

Na het eerdere bericht over gevaarintuïtie, is dit het tweede deel van een drieluik over de manier waarop de mens risico’s waarneemt en hanteert. Gevaarsensitiviteit is een product van het emotionele brein, ook wel het zoogdierenbrein genoemd. Dit gebied regelt

Lees meer

Gevaarintuitie, basis van risicobesef

Risicobesef is een cruciale voorwaarde voor duurzaam veilig gedrag. Brain Based Safety heeft uitgezocht wat er in ons brein gebeurt tijdens het waarnemen van een risico. Er blijken drie verschillende varianten van risicobesef te zijn, te weten gevaarintuïtie, gevaarsensitiviteit en

Lees meer

Van verandering naar veranderen

Het NVVK-congres 2019 heeft als titel: “Wat ga ik anders doen?” Een goede titel die doet denken aan een cartoon waarin de spreker aan de zaal vraagt “Wie wil verandering?” Iedereen steekt de hand op. Vervolgens vraagt de spreker: “Wie

Lees meer

Helpt een bonus inzake veiligheid?

Om veilig gedrag te bevorderen worden vele middelen ingezet. Bedrijven die met bonussen werken, benutten vaak een deel van de bonusruimte om veilig werken te stimuleren. Op basis van het aantal incidenten wordt jaarlijks een bonus voor de medewerkers vastgesteld.

Lees meer

Veiligheidsbeleid

Met enige regelmaat introduceren we nieuw veiligheidsbeleid en –instrumenten. Zelfs bij een beperkt draagvlak veronderstellen we dat een beetje beleid beter is dan helemaal geen. Zo heeft de industrie bijvoorbeeld het VCA (Veiligheid Certificaat Aannemers) ingevoerd. Hierbij horen een aantal

Lees meer

Bewustzijn en veiligheid

Ik heb een missie. In Nederland vallen elk jaar ongeveer 100 doden op de weg door gebruik van de mobiele telefoon. Dat betekent 100 gezinnen met ernstig leed omdat een geliefde nooit meer thuiskomt. Als geen ander weet ik hoe

Lees meer

Prioriteren, kernprincipe van Brain Based Safety

In dit bericht wordt het principe prioriteren behandeld, het belangrijkste in het managen tot veilig gedrag. Onder prioriteren wordt verstaan: het belang van veiligheid op zijn minst gelijkwaardig stellen aan andere belangen van een organisatie, zoals kwaliteit, efficiëntie of winst.

Lees meer