Blog

Multitasking

Wat is multitasking eigenlijk, wat is de impact van multitasking op veiligheid en zijn vrouwen hier nu echt zo goed in? Daar gaat deze themabrief over.

Lees meer

Blijf bij je plan

Deze tweede themabrief over Life Saving Rules gaat over het verlagen van risico’s door het serieus nemen van eigen plannen. De impliciete boodschap van een aantal van deze rules is dat improviseren een verhoogd risico inhoudt. Ze vormen een pleidooi

Lees meer

Handsfree bellen

Shell en DSM hanteren life saving rules, een top 12 van geboden en verboden die het leven van medewerkers moet beschermen. Shell claimt dat de invoering hiervan bijdraagt aan de afname van dodelijke ongevallen. Saillant detail is dat veel van

Lees meer

Vroege volgers gezocht

Cultuurverandering blijft een managementthema, vooral bij Angelsaksisch georiënteerde bedrijven. Vele willen bijvoorbeeld een meer pro-actieve of veilige cultuur. Maar hoe bereik je die? Grote cultuurcampagnes hebben hun beste tijd gehad. Ze worden beleefd als een bevlieging die na veel bombarie

Lees meer

De impact van regels

De vorige themabrief was een oproep om de regeldruk te beperken. Niemand twijfelt echter aan de waarde van regels. Maar wanneer zijn ze nu wel zinvol en wanneer niet, en welk effect hebben regels op ons brein? Daarover gaat deze

Lees meer

Alsmaar die regels

We leven in een samenleving waarin elke gebeurtenis tot een hype wordt uitvergroot. Als er iets mis gaat schreeuwen we om een harde aanpak, meer regels en strenger toezicht. Als de hype voorbij is klagen we over bureaucratie en een

Lees meer

Waarom een waaromvraag niet werkt.

Elke organisatie die veiligheid hoog in het vaandel heeft, doet onderzoek als er een incident is geweest. Doorgaans wordt dan aan de veroorzaker gevraagd waarom die zo gehandeld heeft. Zo hopen we een motief achter het gedrag te vinden. Helaas

Lees meer

Veilige Vrouwen

Zijn er verschillen te ontdekken in de manier waarop beide geslachten met gevaar en veiligheid omgaan? Ja, die zijn er en ze zijn grotendeels hormonaal bepaald. Wat die verschillen zijn en hoe die neurologisch verankerd zijn, daarover gaat dit blog.

Lees meer

Vrouwen en stress

Het blussen van een brand is nooit zonder gevaar en kan leiden tot momenten van stress. Zijn er verschillen tussen de manier waarop mannen en vrouwen stress ervaren en wat is stress eigenlijk? Daarover gaat dit blog.

Lees meer

Hoe vaak heb ik dat nu al uitgelegd!

We gaan ervan uit dat een goede uitleg over onze wensen of beleid leidt tot gedragsverandering. Als we de ander kunnen overtuigen van wat we willen, dan zal zijn gedrag automatisch volgen, althans zo denken we. Verandert het gedrag niet dan willen we

Lees meer