Contact

SONY DSC

Juni Daalmans

Oosterweg 23
6229XV Maastricht
M: +31 651 80 20 45
E: 

 

Zoekt u contact of wilt u een boodschap achterlaten, stuur dan een mail naar post@brainbasedsafety.nl

 

Algemene Voorwaarden

Brain Based Safety is een firma onder Nederlands recht.

Geheimhouding:

Brain Based Safety leeft strikte geheimhouding na voor alle informatie van haar klanten, variërend van naam en soort opdrachten tot en met het intellectuele en industriële eigendom van de opdrachtgever.

Eigendomsrecht materialen:

Brain Based Safety zal tijdens de opdrachten materialen (presentaties, hand outs en teksten) gebruiken die soms in opdracht van de klant zijn gemaakt. Het auteursrecht van deze materialen blijft bij Brain Based Safety. De opdrachtgever is gemachtigd deze materialen voor interne doeleinden te gebruiken. Gebruik van deze materialen voor externe en/of commerciële doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van Daalmans inzake het auteursrecht van deze materialen.

Annuleringsbeleid:

Leveringsvoorwaarden en kosten:

Aansprakelijkheid:

Brain Based Safety kan in haar werkzaamheden adviezen geven en mogelijk betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van activiteiten bij klanten. De opdrachtgever blijft echter 100% verantwoordelijk voor de uitvoer van die adviezen en de gevolgen daarvan, ook in die gevallen waar Brain Based Safety op enigerlei wijze betrokken is bij de uitvoering. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering dan ook altijd breed te informeren over de consequenties hiervan. Indien klanten deelnemen aan trainingen, waaronder outdoor activiteiten, zal Brain Based Safety al het mogelijke doen om de veiligheid te waarborgen en de trainees te instrueren. Deelname aan deze trainingen zal echter altijd onder volledige verantwoordelijkheid van de klant c.q. de opdrachtgever zelf zijn. Indien Brain Based Safety wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade door nalatigheid of opzet, zal Daalmans deze aansprakelijk nooit meer bedragen dan € 1.250.000 per aanspraak, met een maximum van € 500.000 voor schade door brand en/of explosie.