Praktijk

Team: werken aan een betere veiligheidscultuur

Mensen hebben overleefd door samen voor hun veiligheid en nakomelingen te zorgen. Helaas zijn mensen beter in staat zijn om veiligheidsgedrag van anderen in te schatten dan hun eigen gedrag. Van nature is ons zelfbeeld op veiligheidsgebied te positief.

Lees meer

Organisatie: Vele kleine inspanningen leveren groot resultaat

Veiligheid is een van de vele raderen van een organisatie. Het management speelt een belangrijke rol in de veiligheidsattitude. Blijft veiligheid overeind tijdens een economische dip? Hoe gaat men om met incidenten? Hoe worden mensen benaderd die veiligheidsregels overtreden hebben?

Lees meer