Organisatie: Vele kleine inspanningen leveren groot resultaat

Veiligheid is een van de vele raderen van een organisatie. Het management speelt een belangrijke rol in de veiligheidsattitude. Blijft veiligheid overeind tijdens een economische dip? Hoe gaat men om met incidenten? Hoe worden mensen benaderd die veiligheidsregels overtreden hebben?

Priming, het onbewust beĆÆnvloeden van gedragspatronen, kan een belangrijke rol spelen is het tijdelijk activeren en versterken van veiligheidsgedrag. Goed geĆ«nsceneerde en geregissseerde veiligheidscampagnes leveren zeker hun vruchten af.

Stresssmanagement, in de zin van het reguleren van stress naar een modaal niveau (niet te veel maar ook zeker niet te weinig), heeft een belangrijke impact op het vertonen van onveilig gedrag. In het zicht van de deadline wil men graag een regel overtreden als daarmee het project volgens schema kan worden afgerond.