Team: werken aan een betere veiligheidscultuur

Mensen hebben overleefd door samen voor hun veiligheid en nakomelingen te zorgen. Helaas zijn mensen beter in staat zijn om veiligheidsgedrag van anderen in te schatten dan hun eigen gedrag. Van nature is ons zelfbeeld op veiligheidsgebied te positief.

Veilige gedrag wordt waargenomen, voor onveilig gedrag heeft men een verklaring waardoor dat niet meetelt in de beoordeling van het eigen gedrag. Correctie door de groep is dus wenselijk en haalbaar. Daarvoor moet de groep elkaar willen en kunnen corrigeren. Bovendien moeten er goede rolmodellen aanwezig zijn. De organisatie kan een rol spelen in het aantrekkelijker maken van de ideale rolmodellen op het gebied van veilig gedrag.