Theorie

Model van gedrag

Als we gedrag willen beïnvloeden en veranderen, is de eerste vraag hoe gedrag ontstaat. Lang is de discussie geweest tussen de impact van nature en nurture. Aanleg en vorming. Maar verklaren deze twee wel het gedrag?

Lees meer

Kernbegrippen Brain Based Safety

Een nieuw referentiekader kan soms alleen worden uitgedrukt door het gebruik van nieuwe kernbegrippen. Brain Based Safety introduceert diverse nieuwe concepten welke hieronder zijn uitgewerkt.

Lees meer

Boeken

Brain Based Safety heeft enkele boeken uitgegeven op het gebied van veilig gedrag. Rond de jaarwisseling 2018/2019 wordt het volgende boek verwacht: Leidinggeven aan veilig werkgedrag met Brain Based Safety. Dit boek is helemaal gericht op de rol van de

Lees meer