Theorie

De psychologie achter veiligheidscommunicatie

Elk zichzelf respecterende organisatie gebruikt interne communicatie om gedrag te beïnvloeden en veilig gedrag te bevorderen. In het algemeen is het geloof in communicatieprogramma’s groot. Alleen al aan reclame besteden we wereldwijd zo’n 350 miljard euro per jaar. Dat is

Lees meer

Model van gedrag

Als we gedrag willen beïnvloeden en veranderen, is de eerste vraag hoe gedrag ontstaat. Lang is de discussie geweest tussen de impact van nature en nurture. Aanleg en vorming. Maar verklaren deze twee wel het gedrag?

Lees meer

Kernbegrippen Brain Based Safety

Een nieuw referentiekader kan soms alleen worden uitgedrukt door het gebruik van nieuwe kernbegrippen. Brain Based Safety introduceert diverse nieuwe concepten welke hieronder zijn uitgewerkt.

Lees meer