Kernbegrippen Brain Based Safety

Een nieuw referentiekader kan soms alleen worden uitgedrukt door het gebruik van nieuwe kernbegrippen. Brain Based Safety introduceert diverse nieuwe concepten welke hieronder zijn uitgewerkt.

Bewuste:

Het directe besef dat we iets doen, ervaren of zijn. Het bewuste is vluchtig en heeft als enige hersenfunctie geen vaste verblijfplaats. Het benut opgeslagen patronen maar kan los van die patronen redeneren en tot nieuwe oplossingen komen. Komt in het spel als er onverwachte of nieuwe gebeurtenissen zijn.

Automatische:

Onze automatische piloot die op basis van geleerde patronen gedrag kan produceren zonder dat daar bewustzijn voor nodig is. Nieuwe inzichten leiden helaas niet vanzelf tot nieuwe gedragspatronen. Daar is oefening voor nodig. Belangrijkste functies van het automatische zijn waarnemen, motoriek, basis cognities en coördinatie van gedrag. Werkt sterk associatief.

Instinctieve:

Aangeboren breinprocessen die de spil vormen in onze basale functies, te weten overleven, samenleven en reproduceren. Zetel van o.a. pijn, angst, richtsnoer en kudde-instinct. Aanjager van gedrag dat ertoe leidt dat we onze behoeftes (waaronder veiligheid) vervullen. Zetel van risicodetectie. Een verstoring in het instinctieve gebied leidt vaak tot een vroegtijdige dood.