Model van gedrag

Als we gedrag willen beïnvloeden en veranderen, is de eerste vraag hoe gedrag ontstaat. Lang is de discussie geweest tussen de impact van nature en nurture. Aanleg en vorming. Maar verklaren deze twee wel het gedrag?

Brain Based Safety stelt dat deze zogenaamde nature-nurture discussie tekort schiet en dient te worden uitgebreid door een derde factor: de impact van de omgeving. Veilig gedrag ontstaat uit een samenspel van onze aanleg (bijv. het vermogen om angst te voelen en daarop te anticiperen), onze opvoeding (bijv. de leerervaring dat een bepaalde chemische stof gevaarlijk is) en onze directe omgeving (bijv. de druk die wordt ervaren om iets op tijd af te hebben).

0 Model van gedrag ned websiteGedrag is niet verankerd, het is dynamisch. Zelfs mensen waarvan we verwachten dat ze zich zeer veilig gedragen, kunnen incidenteel onveilig handelen. Iemand die zich altijd keurig aan de snelheidslimiet houdt, kan toch verleid worden om te hard te rijden, als deze overtuigd is dat eerder aankomen van belang is.

Een werkgever heeft een beetje invloed op de aanleg door de juiste medewerkers te kiezen tijdens de selectieprocedure. Hij heeft al meer invloed op de vorming door medewerkers goed in te werken en de gevaren van het werk te leren. De meeste invloed heeft hij echter via het bepalen van de omgeving, bijvoorbeeld door de veiligheidscultuur en werkdruk te managen.