Welke gevolgen heeft dit voor ons veiligheidsmanagement?

Als we deze stellingen toepassen op de praktijk van het hedendaagse veiligheidsmanagement, dan impliceert dit het volgende:

– We kunnen een mens nooit als enige verantwoordelijk stellen voor een fout of incident

– We kunnen een veiligheidsincident alleen maar begrijpen door het gehele context waarin het gedrag plaatsvond te onderzoeken

– Als we de omstandigheden verder gelijk laten, zullen we nooit structurele verbeteringen kunnen doorvoeren, zelfs als we individuen verwijderen uit de werksituatie

– Ons zelfbeeld wijkt behoorlijk af van hoe gedrag feitelijk vorm krijgt. Hoewel we in ons leven vaak “moeten vertrouwen op ons gevoel”, is het bij het vaststellen van veiligheidsbeleid beter om vooral af te gaan op feiten. Zo vermijden we dat onze zelfinschatting te veel invloed krijgt op de beleidsformulering.