Aanbod

Veiligheid organisatie vergroten

Het meerendeel van de hedendaagse veiligheidsincidenten wordt toegeschreven aan gedrag. Het versterken van veilig gedrag is dan ook de belangrijkste invalshoek om de veiligheid van een organisatie te vergroten. Uiteindelijk moet de medewerker het doen, maar iedere laag in de

Lees meer

Maatwerk veiligheidstrainingen en workshops

Soms hebben organisaties specifieke behoeftes aan een maatwerk training of advies. In dat geval kan een specifieke training of aanpak worden ontwikkeld rondom een vraagstelling. In andere gevallen wordt alleen een beroep gedaan op de expertise als coach op het gebied

Lees meer

Lezingen

We verzorgen lezingen voor conferenties, studiedagen, symposia en specifieke gelegenheden. De lezingen hebben een interactief karakter. In overleg met de opdrachtgever worden er uit het gehele palet van thema’s enkele gekozen die het beste passen bij de vraagstukken van dat

Lees meer

Veiligheidsbarometer

Veiligheidsmanagement is in ontwikkeling. Er is een transitie gaande van een regelgestuurde naar risicogestuurde aanpak. In plaats van steeds weer nieuwe regels en hard sturen op handhaving, komt er ruimte voor een aanpak op basis het besef van risico’s. Deze transitie vereist

Lees meer

360 feedback voor leidinggevenden

De direct leidinggevende is een zeer belangrijke beïnvloeder van veilig gedrag. Brain Based Safety heeft 7 competenties gedefinieerd die een leider kan inzetten. Deze competenties zijn beschreven in het boek “De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag”. De 7 competenties zijn vertaald in

Lees meer

Boek: De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag

Het boek “De eerstelijns leidinggevenden en veilig werkgedrag” beschrijft wat een leidinggevende kan doen om zijn medewerkers veiliger te laten werken. Hiervoor zijn zeven competenties geformuleerd die samen een hefboom vormen om gedrag veiliger te maken.

Lees meer

VeiligheidsIndex

De veiligheidsIndex verbindt drie invalshoeken in één rapportage. Hij geeft een samenvatting van de inspanningen, het resultaat en het niveau va de veiligheid van het werkproces zelf. De index komt dus tot stand door een samenvoeging van de drie soorten

Lees meer