Blog

Kan een organisatie leren?

Een neuropsychologische beschouwing De woorden organisatiepsychologie en organisatie-ontwikkeling impliceren dat psychologische fenomenen, waaronder leer- en ontwikkelingsprocessen, toegeschreven kunnen worden aan een systeem, in dit geval een organisatie. Er worden zo menselijke eigenschappen toegedicht aan een systeem dat groter is dan

Lees meer

Het taboe van demotie

  De meeste werknemers bereiken hun de piek in het presteren ruimschoots voor het eind van hun carrière. Desondanks vormt demotie geen vast onderdeel van het loopbaanbeleid. Als het al plaatsvindt is dat incidenteel op basis van maatwerk. Dit artikel

Lees meer

De P&O-adviseur is dood, leve de HR-manager.

  In dit artikel wordt betoogd dat de huidig gangbare rolverdeling tussen een integrale manager en een P&O adviseur binnen een kennisintensieve organisatie niet leidt tot optimale resultaten van die organisatie. Een andere rolverdeling tussen beiden, waarbij de P&O-adviseur zijn

Lees meer

De mythe van het integrale managementmodel

    Organisaties zweren tegenwoordig bij het integrale managementmodel. Het kenmerk van dit model is dat alle lijnverantwoordelijkheid steeds ligt bij één persoon, de integrale manager. Of het nu om financiën gaat, het primaire proces of Human Resources, er is

Lees meer