Categorie archief: Cultuurverandering

Nalevingsbeleid

Nalevingsbeleid vormt principe 3 uit de serie managementprincipes. Hoewel het stellen van regels en het naleven daarvan exponenten zijn van processturing, kunnen we bij een goede naleving ook elementen van sociale sturing onderkennen. In essentie gaat naleving over geloofwaardigheid en gezag,

Lees meer

Managen tot veilig gedrag

De vorige twee berichten van dit blog behandelden 7 principes van leidinggeven die veilig gedrag van medewerkers stimuleren. Nu verschuift de aandacht van de leidinggevende naar de top van de organisatie. Per principe kan het management condities creëren zodat de

Lees meer

De complexiteit van veiligheidsdoelstellingen

Als we iets willen bereiken, helpt het om die wens zo concreet mogelijk te verwoorden in een doel. Zo richten we onze energie op alles wat daaraan bijdraagt. Een goed doel werkt als een scheppende kracht, het heeft de neiging

Lees meer

De complexiteit van cultuurverandering 2

Dit is het tweede blog over cultuurverandering binnen organisaties. Het eerste blog ging over de vragen wat cultuur is, hoe het tot stand komt en waarom cultuurveranderingsprojecten vaak zo complex en weinig succesvol zijn. Dit blog gaat over de vraag

Lees meer

De complexiteit van cultuurverandering 1

Veel organisaties willen hun cultuur veranderen. Men streeft op deze manier bijvoorbeeld naar meer innovatie, synergie of veiligheid. Vaak lanceert men hiervoor een groot project dat helaas zelden effectief is en doorgaans een zachte dood sterft. Bij deze een blog

Lees meer

Vroege volgers gezocht

Cultuurverandering blijft een managementthema, vooral bij Angelsaksisch georiënteerde bedrijven. Vele willen bijvoorbeeld een meer pro-actieve of veilige cultuur. Maar hoe bereik je die? Grote cultuurcampagnes hebben hun beste tijd gehad. Ze worden beleefd als een bevlieging die na veel bombarie

Lees meer

Hoe vaak heb ik dat nu al uitgelegd!

We gaan ervan uit dat een goede uitleg over onze wensen of beleid leidt tot gedragsverandering. Als we de ander kunnen overtuigen van wat we willen, dan zal zijn gedrag automatisch volgen, althans zo denken we. Verandert het gedrag niet dan willen we

Lees meer

Kan een organisatie leren?

Een neuropsychologische beschouwing De woorden organisatiepsychologie en organisatie-ontwikkeling impliceren dat psychologische fenomenen, waaronder leer- en ontwikkelingsprocessen, toegeschreven kunnen worden aan een systeem, in dit geval een organisatie. Er worden zo menselijke eigenschappen toegedicht aan een systeem dat groter is dan

Lees meer