Contact

SONY DSC

Juni Daalmans

Veiligheidspsycholoog en oprichter van Brain Based Safety.

Oosterweg 23
6229XV Maastricht
M: +31 651 80 20 45
E: 

 

Zoekt u contact of wilt u een boodschap achterlaten, stuur dan een mail naar post@brainbasedsafety.nl

 

Algemene Voorwaarden

Brain Based Safety is een firma onder Nederlands recht.

Geheimhouding:

Brain Based Safety leeft strikte geheimhouding na (non disclosure) voor alle informatie van haar klanten, variërend van naam en soort opdrachten tot en met het intellectuele en industriële eigendom van de opdrachtgever.

Merkrecht:

Het merk Brain Based Safety is geregistreerd binnen de Benelux en Europa. Het is niet toegestaan dit merk, alsmede het logo, te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Brain Based Safety.

Auteursrecht website:

Alle teksten en illustraties van deze website vallen onder het auteursrecht. Gebruik van deze materialen voor externe en/of commerciële doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van Brain Based Safety.

Auteursrecht en intellectueel eigendom van materialen:

Brain Based Safety zal tijdens de opdrachten materialen (presentaties, hand outs en teksten) gebruiken die soms in opdracht van de klant zijn gemaakt. Het auteursrecht en intellectueel eigendom van deze materialen, alsmede de modellen en de teksten die hierin gebruikt worden, blijft bij Brain Based Safety. De opdrachtgever is gemachtigd deze materialen voor interne doeleinden te gebruiken. Ook hier geldt, gebruik van deze materialen voor externe en/of commerciële doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van Brain Based Safety.

Annuleringsbeleid:

Leveringsvoorwaarden en kosten:

Aansprakelijkheid:

Brain Based Safety kan in haar werkzaamheden adviezen geven en mogelijk betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van activiteiten bij klanten. De opdrachtgever blijft echter 100% verantwoordelijk voor de uitvoer van die adviezen en de gevolgen daarvan, ook in die gevallen waar Brain Based Safety op enigerlei wijze betrokken is bij de uitvoering. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering dan ook altijd breed te informeren over de consequenties hiervan. Indien klanten deelnemen aan trainingen, waaronder outdoor activiteiten, zal Brain Based Safety al het mogelijke doen om de veiligheid te waarborgen en de trainees te instrueren. Deelname aan deze trainingen zal echter altijd onder volledige verantwoordelijkheid van de klant c.q. de opdrachtgever zelf zijn. Indien Brain Based Safety wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade door nalatigheid of opzet, zal Daalmans deze aansprakelijk nooit meer bedragen dan € 1.250.000 per aanspraak, met een maximum van € 500.000 voor schade door brand en/of explosie.